Welkom bij

Venema's
Aardappelhandel

Aardappelhandel
Venema
06-23179003

Afhaal adres:

Venema aardappelhandel
Ringdijk 345
8244 BL, Lelystad
k.v.k. 39097122
06-23179003

 
 
 
 
Openingstijden afhaal adres:

Ma: 12:00 - 15:00u
Di : 12:00 - 15:00u
Wo: 12:00 - 15:00u
Do : 12:00 - 15:00u
Vr : 14:00 - 19:00u
Za : 14:00 - 19:00u
Zo : gesloten .

Indien u gebruik wilt maken van de maandaanbieding moet dit via email of telefonisch (06-23179003) worden doorgegeven.(uiterlijk woensdags voor 12:00u)en dient zelf opgehaald te worden zie hiervoor de openingstijden.

 

Uw adres doorgeven zodat Venema ook bij u langskomt kan elke week.

Doe dit gaarne voor zaterdag (tot 1700u) voor de week dat bij u in de wijk wordt gevent.

 

(Tip: vergeet in uw email, uw woonadres en naam niet te vermelden!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HomeĀ 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
De internet site Venema-vers.nl.(hierna 'venema. site') wordt u aangeboden door Aardappelhandel Venema.

De venema site heeft een informatief karakter.
venema is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en/of voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de (on)mogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Bij afwijking van prijzen van artikelen tussen de venema site en prizen op het afhaal adres/ventroutes zijn de prijzen genoemd op het afhaal adres/ventroutes bindend.

PRIVACY
Via de venema site kunt u onder meer offertes aanvragen en solliciteren bij venema. Indien u van die mogelijkheden gebruik maakt, registreren wij de voor die aanvragen en sollicitaties relevante gegevens op naam.

Voor zover van toepassing, worden de gegevens behandeld met in acht neming van de toepasselijke privacyregelgeving.

VEILIGHEID EN VIRUSSEN:
Wij wijzen u er op dat met het downloaden van een (deel van) de venema, tevens virussen kunnen worden geïmporteerd die de goede werking van uw computer en programmatuur kunnen beïnvloeden. Onze provider laat viruschecks uitvoeren, teneinde zoveel mogelijk te waarborgen dat de venema site virusvrij is en blijft.

Wij kunnen de virus-vrijheid van de venema site echter niet garanderen.
venema is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.

Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de venema site, waaronder op de teksten,(enkele)beelden en geluiden, berusten bij venema.

Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van venema de informatie, gegevens etc. openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
venema mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennis-geving.

venema draagt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de site of gedeelten hiervan.

TOT SLOT
Vos Infra Service heeft tijdens het ontwerp en onderhoud aan en van haar site getracht om stuitende, weerzinwekkende en discriminerende content te vermijden.
Ook is tijdens tijdens het ontwerp en onderhoud aan en van haar site getracht geen (auteurs)rechten te schenden door (waar nodig) annimaties te gebruiken die volgens de bron van herkomst vrij van auteurs rechten zijn en blijven mocht u zich ondanks de grote zorgvuldigheid van venema benadeeld vinden vragen wij u om z.s.m. contact met ons op te nemen zodat venema de site kan (laten)aanpassen en de betrokken onderdelen kan (laten)verwijderen.

ACCEPTATIE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
U accepteert de algemene voorwaarden door het gebruik van de site of onderdelen daarvan.

 

 

 

V
e

n
e
m
a